RMhC鼽EaڨtC

  RM168     RM169      RM988+ 


RM988wѷsERRM988+ӨN

RM988+PRM988즳\ৡۦP]W[@@OICiOмxgOTGƻs\!

@

@

2008.06   RM988+  ZP~\Vewi@jB

䴩FAT/NTFSU榡

cɦW

tUAVI+SRTjr݁

zNOڭ̰lDiB̤jʤO!

@


@News       RM988+ AVI+SRTr݁X

@

 hC鼽E RM988+

~:

Ĥ@xiH䴩RM,RMVB榡,Hݼvݤ@ӤHۦbq݁eF,iHbjؤoGqePa@PYçbFoWΓQӾޱAQnݪqvΰʵe.i䴩Ӌۮإ\伽ӤYZ.

The RM968 A/V processor provides a complete integrated system targeting standalone home media center and media adaptors. The RM168 is capable of decoding RealVideo-8, ReadVideo-9 and ReadVideo-10, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 and Motion-JPEG videos. It is also capable of decoding high definition JPEG photos and many audio formats. The RM168 has integrated stereo audio DACs and video DACs capable of up to 1080i video output. Extensive I/O interfaces are integrated into the RM168 including dual high speed USB OTG ports and card-reader support. Software can optionally add network and Bluetooth connectivity to the system.

~W:

RM968  Size : 14 * 8 * 1.9 cm     /   Weight : 123g  /   u@q DC: 5V

i䴩RM,RMVB,AVI,MPEG1(VCD),MPEG2(DVD)

MPEG4,MP3,WMA,JPG,BMP ΦU榡ɮ. ( ۮeEHW榡)

䴩~cr݁ (AVI+SRT)

XGHRM/Rmvb榡@i1024X576FAVI@i720X576

* Photo: JPEG, BMP

* Music: MP3

* Movie: ReadVideo 8/9/10 V i䴩n榡 RealAudio and AAC audio (*.rm, *.rmvb, *.amrm)

* MPEG 1 and MPEG 2 V i䴩n榡  layer I, II, III, AC3* audio (*.mpg, *.mpeg, *.dat)

* MPEG4 V i䴩n榡 MP3 audio (*.avi)

* M-JPEG V i䴩n榡 AAC, PCM and MP3 audio (*.mov, *.avi)

P.S    Ъ`N-Svn榡Di䴩榡,NiLnKXάOLk 

@

RM988ɮ׮榡i䴩@R

MPEG-1   Resolution:  720 X 576
DAT         Resolution:  720 X 576
AVI          Resolution:  720 X 576
MPEG-2   Resolution:  720 X 576
MOV        Resolution:  640 X 480  (* MOVȭw榡䴩)
RMVB      Resolution: 1024 X 576
DIVX       Resolution:  720 X 576
XVID       Resolution:  720 X 576


KX: 

1. AVݤlKX i NTSC/PAL (j,v,_XW) 

2. @etݤlKX  (Gq̨ο)

3. eKXi  4:3 /16:9 

4. eKXG̤jF720PKXA]YPbPrKXMCVBSKX^

   * Video: CVBS, S-Video and Component Video output (480i/576i/480p/576p/720p)

   * Audio: Two channels RCA audio output

5. TVKXҦ: 

                             PAL ƦXW

                             PAL j

                            PAL v

                            NTSC ƦXW  =>  xWAVݤl

                            NTSC j

                            NTSC v

                            @Mv            ==>  tM

TV_SYSTEM V Change the video output resolution. 

The sequence is 480i (Component) => 576i(Component)  => 480P => 576P  =>  480i (CVBS)  => 576i (CVBS)  => 720P => back to 480i

KJ: 

1. i^AJOХd MS / SD / MMC 

2. USBHФβʦUSBwE

USB: Two USB 2.0 High Speed Host ports (MS-Hub class, MS-class, PTP-class)

HE:

tu  / AVu  /  WQ(tq)  /  ܝ(100-240V).

@

RM988SO:

1. ڭ̦ 2X / 3X / 4X tQֶiְh\,iHֳteihtLQݪqvq

(@몺hC鼽EܦhLkֶiְh,ȦWU\)

2. ADVDE@}FOBiXʰ}F,Sz[ݼvMƩάOQ\,A|UȰgMhBzư,ΫݮɶiOX]iOӋpɩάOj,۹諸DVD@}FYRObu@,DVDФ]Ob@tB.....pEФhֳ|lӰD,Szϥ rm-168 + SD or U-DISK [ݹqv,zڥݾߦD,|z]QylaΤ}vT.ҥHziHHߩΓQ[vȰ茥ѱzx.

3. WEȯxWӤάOZ, rm-168 iHzbYӤɫUQW"eg"YiݷӤRIMP3Z۰ʼ. (OХdݦϤɤέZɦ\~)       

4. ~䴩~cr݁\ (AVI+SRT).

5. ͱV: RM968q 123J,HEܝ@ɳqΪڹqҥHXtȹCaWNǪΩ,C߅iHYۤvUmqv,Xtɪ]߅]OR.

6. кΤwwUӋUMrmvbXtUJGq@AǰtQXf,RM,RMVB 榡NDy.    

кq   http://www.coocaa.com/sky/

@

qvUn  Foxy , BT ,  eMule

http://download.gofoxy.net/

http://www.emule.org.cn/download/

http://www.btchina.net/

http://www.bitcomet.com/doc/download-zh.htm

@

BTI

http://www.btbbt.com/

http://bt.icefish.org/

m

http://dl.pconline.com.cn/html_2/1/89/id=43279&pn=0.html?ad=1060

http://bt.icefish.org/help.htm

@

@

i RM,RMVB  TV-OUT 񾹲~\

~        W

ZinTV BT

RM988

       

NT 6,990

NT 3,300

C   P   U

VIA C7 1500 MHz CPU qn鼽

AML7228xBzWٹq,w鶒X

K        X

AV-OUT / S-VIDEO

VGA (RGB)

HDMI

AV-OUT & tKX

䴩 NTSC,PAL, YpbPr(t)

i]weKX 4:3 or 16:9

K        J

,4 USB Port

SD,MS,MMC    USB Port  * 1

@

c餤

c餤 / ^

Real Video (rmvb / rm)BWMVBMPEG-4BDivxBXvidBH.264BMP3BWMA Ɇ

RM,RMVB,AVI,MPEG1/2/4,JPEG,MP3

RM/Rmvb榡@i1024X576

AVI@i720X576

@

Q (pLQLk}Eξާ@)

DEgާ@,WQ

v i h

ֶiְh 2-3pq/茼Ҧ

LkHӋ覡ޱ

2X,3X,4X Ӌ , W@/U@

ާ@p@ϥDVDaq

qvĪG

*݁KX ( 16:9 Yqv|ܧ)

*HDMIKXLAG{H

*񧹓ܻݦۦU@v

*KX̷ӭv榡

*AV: 480i  t: 720p yZL{H

*iƧǦ۰ʴ`Ҧv

} E

40-50,}EJLinux tҥHC

xBz,}EȻ12k

@

utۦ qv,Ӥ,Z

it۰ʤ qv,Ӥ,Z

άOۦؿɮ׼

r        ݁

䴩~r݁

䴩~c/^r݁

ȯ༽Ϥ

i䴩Ϥ + MP3ZPB\,YӤL

        o

24 * 20 * 6    /  q:1.2 Kg 

u@q DC: 19V   ӹqO: 40W

14 * 8 * 1.9 cm / q:123g (WgAnMa)

u@q DC: 5V       ӹqO: 5~6W ٹqٸQnD 

        I

* ]AUSBUmeXhLkŪ,ݱNts}E

* W[ݺv,Y{H (Ptצ})

@

* E]AީPOK

* Ex¼񾹤䴩

       

i USBLud NT 650

i LugL NT500

iʊAǤjQ NT 350

iʨιq NT 400     

@

@

RM968 / RM988 / RM988+  ΨtCxWثeȦ p@q  ڤqwP⤽q

LtMĥΦPӦPDڤq~,NLkѥ󲣫~A

Si

@

RM988 nU

oG

   s    \  

     
2008.03 XtAǹw]Ȭ  NTSCƦXW

ФU̷s

2008.05.31 ɯūsW\

cɦWu (xWĤ@a)

Dvɫ "WҦ" g,NiӋRvܤ,p Full-Screen .

vɫ "e" g,iHnD ( ,,k   ƴ`) AXUyvΥdTOK

tKXU,AVI+SRT ~r݁j@

䴩 FAT & NTFS wЮ榡

ФU̷s

2008.7.1 ɯūsW\

Dvɫ "Adz]w/t" g,iH }Ŧr݁/jr݁/}r݁ 

vɤ "e" g, icon ܪA

M RMVB ɮ(i䴩Rפ)LkD.

U

дE貣~Ǹ

T{ERL~

N|Yɵozɯųn

@ @ @
@ @ @
@ @ @
2008.03 RM988 cϥΤU  PDF

U

2008.6.29 RM988 ̔Qާ@

U

ɯŤ覡

ЧUɯųnñNzHФ , rm988 xUmö} "ɮ/" \
ýIUɯɮ  *.img  ,tN|ݱzO_s, "O" E|۰ʧs
( 1-2 k) sܫ rm988 |۰ʭs}E


ɯůSO`Nƶ:

tɯŮɽФūQ}q,pɯŮɹq_ rm-168 N|Lk}E.
p]ɯŤSfPELku@ɱzݥI򥻺׶OΨӧIC.


DRM988ΤФŨϥΥɯųn,ɯūNiyELk`u@


ɯŧ rm988 s}Eп "]m" T{yO_c餤,ñNTVKX]mլzݨD (NTSC_XW or @Mv) Yi`u@

@

qʤ覡

@

@.    YahooUAʶR

 View my Auction

G.  Pڤq^pô

@E-mail:   [email protected]           x_Mu:  886-02-81748939 77219101#

Skype:ting_tour I@o̵ڵo

@

mqlɮ׻ݨϥAdobe Acrobats,ϥΪ̥iܦBU

vĪGϤ^G݁Wv^ȨѮO̰Ѧ,Ӥ^vۧ@HҦ.

ֿ 3d׬ 11ѡ5ͼһţ ݿ3һţ ʮһѡ̬һţ ɽ˿ͼ ˲ʲƱǷϷ ʮһѡ忪̬ͼ Ϻ11ѡ5 йʮƱƽ̨